Author: admin

News Release

นายกฯ เปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้าน “พัชรวาท” เชิญชวนประชาชนรับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศ ขอร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี

นายกฯ เป็นประธานเปิด

Read More
error: Content is protected !!