วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Money & Bank

“ดีพร้อม” ปล่อยสินเชื่อ “ดีพร้อมเปย์” เปิดโอกาสสร้างสภาพคล่องเอสเอ็มอี

ดีพร้อม ขยายไทม์ไลน์ปล่อยสินเชื่อ “ดีพร้อมเปย์”

เปิดโอกาสสร้างสภาพคล่องเอสเอ็มอี จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

กรุงเทพฯ 14 มิถุนายน 2565 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขยายกรอบระยะการปล่อยสินเชื่อระยะสั้น ดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) ทางเลือกในการสร้างสภาพคล่องเร่งด่วนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อม ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2565 โดยสามารถกู้ได้ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินทั้งหมด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได ร้อยละ 35 ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยสามารถยื่นขอรับพิจารณาสินเชื่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6865 – 66 ต่อ 1051 – 1052 จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

สำหรับการพิจารณาสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ประกอบการหลายรายไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากขาดแผนการดำเนินงานที่ และระบุวัตถุประสงค์ในการใช้วงเงินสินเชื่อไม่ครบถ้วน โดยเพื่อให้กระบวนการขอสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับการพิจารณาอนุมัติ ผู้ประสงค์จะขอรับสินเชื่อจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดอีกครั้ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 686566 ต่อ 4 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!