Smart Vision

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าภารกิจสนับสนุน “หมอกระเป๋าเขียว” มูลนิธิ พอ.สว. ออกหน่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลใน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าภารกิจสนับสนุน “หมอกระเป๋าเขียว” มูลนิธิ พอ.สว.
ออกหน่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลใน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
เร่งผลักดันการสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างเท่าเทียม

สนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ในภารกิจสำคัญของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยสุขภาพดี

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน One-stop, Total Healthcare Solution ตอกย้ำภารกิจสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อร่วมสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ล่าสุดทางมูลนิธิฯ ได้นำเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพาที่ได้รับการสนับสนุนจากฟูจิฟิล์ม ไปออกภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-25 สิงหาคม 2566 โดยนำอุปกรณ์อันล้ำสมัยไปใช้ตรวจสุขภาพพลานามัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความยากลำบากในการเข้าถึง ฟูจิฟิล์ม พร้อมสานต่อการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้คนอย่างเท่าเทียม ขับเคลื่อนสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยและทั่วโลกมีสุขภาวะที่ดีอย่างทั่วถึง ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ พอ.สว. ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนที่เข้าถึงยากเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการ การสนับสนุนของฟูจิฟิล์มครอบคลุมเงินบริจาคและการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Fujifilm NEVER STOP Running 2023” เพื่อมอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 587,800 บาท ให้แก่มูลนิธิพอ.สว.

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าสานต่อปณิธานภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่าง “แผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืน 2030” หรือ SVP2030 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อความยั่งยืนภายในปีงบประมาณ 2030 ฟูจิฟิล์มจึงเร่งแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการบุกเบิกนวัตกรรมและบริการที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้คนในโลก

ในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์ม ร่วมบริจาคเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพามูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,600,000 บาทให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมแพทย์อาสาในการออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ให้มีโอกาสได้รับบริการตรวจรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงแม้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์ม ที่ทางมูลนิธิ พอ.สว. นำไปออกภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา FDR Xair ซึ่งตอบโจทย์การตรวจคัดกรองโรคนอกสถานพยาบาล ด้วยน้ำหนักเพียง 3.5 กิโลกรัม สามารถพกพาไปออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนห่างไกลได้อย่างคล่องตัว อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญ คือเครื่องอัลตราซาวด์ Sonosite M-Turbo ซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารด้วยขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของฟูจิฟิล์ม ที่ได้สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยเสริมศักยภาพการออกภารกิจด้านสุขภาพของเหล่าแพทย์อาสา เรามั่นใจว่าเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยเสริมศักยภาพของทีมแพทย์ พอ.สว. ในการตรวจวินิจฉัยร่างกายให้ผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ พร้อมทราบผลได้อย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที”

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ อ.อมก๋อย นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเอาชนะความท้าทายในการเดินทางที่ยากลำบากสู่พื้นที่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีถนนหนทางที่ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงโดยยานพาหนะทั่วไป โดยในภารกิจครั้งนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ให้บริการผู้ป่วยกว่า 1,312 คน ในหลากหลายชุมชน อาทิ บ้านมอคี บ้านทีทอทะ บ้านโอโลคีล่าง และบ้านทีเลอเปอคี เป็นต้น รวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การออกหน่วยครั้งแรก หน่วยแพทย์อาสาได้ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลรวมแล้วมากกว่า 50,000 คน

นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวถึงภารกิจแพทย์อาสาในอำเภออมก๋อย ว่า “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ จักษุแพทย์ สูตินารีแพทย์ อายุรแพทย์ ออโธปิติกส์ และทันตแพทย์ เพื่อมอบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมหลากหลายปัญหาของคนในชุมชน เครื่องมือของฟูจิฟิล์มที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อนำไปลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องอัลตราซาวด์ ซึ่งช่วยให้ทราบความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ส่วนอุปกรณ์เอกซเรย์ของฟูจิฟิล์ม ก็ช่วยให้แพทย์ดูการแตกหักภายในของกระดูกและอวัยวะอื่นๆ และทำการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำเพื่อการรักษาในขั้นต่อไปได้ มูลนิธิ พอ.สว. เชื่อมั่นว่าเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับการใช้งานนอกสถานที่ของหน่วยแพทย์อาสา จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้คนในพื้นที่ยากไร้ได้อย่างดีเยี่ยม

โซลูชันเฮลท์แคร์ที่ครบวงจรของฟูจิฟิล์ม สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรในการร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและบริการด้านสุขภาพ “ภายใต้แผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืน 2030 หรือ SVP2030 เราเดินหน้าพลิกโฉมวงการสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ เร่งสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส เราจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนองค์กรทางสังคมและสาธารณสุขต่อไปเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายนี้ ฟูจิฟิล์ม จะลงทุนไปกับการวิจัยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์บริการสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมสานต่อการสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมอย่างมูลนิธิ พอ.สว. ต่อไปในอนาคต” มร. โซ มารูโอะ กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

ฟูจิฟิล์ม ขอเชิญทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมในประเทศไทย ด้วยการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ พอ.สว. ผ่านทาง https://www.pmmv.or.th/donate.php ทุกการบริจาคจะนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของเหล่าแพทย์และทีมงานอาสาที่อุทิศตนเพื่อดูแลประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!